Please note: for our English reading audience, the enclosed Annual Report is in English

ÅRSREGNSKAP 2016 FOR A/S UGLANDS REDERI

Resultatet for 2016 er preget av utfordrende markeder innen bulk og offshore. Lekterflåten har også hatt svak inntjening, mens shuttletankeren VINLAND har gjort det bra grunnet langsiktig certeparti. Selv om rederiet er diversifisert og opererer i flere shipping-segmenter, har særlig nedskriving av PSV-skipene påført rederiet tap. Nedskrivningen skyldes verdifall på skipene, og vil ved en oppgang i markedsverdiene kunne reverseres. Tross nedskrivninger på NOK 36 mill., utover ordinære avskrivninger på NOK 121 mill., hadde rederiet en positiv underliggende kontantstrøm grunnet sin langsiktige strategi med lav gjeldsgrad, god kontraktsdekning og effektiv drift. Rederiet har en solid balanse og står godt rustet til å komme gjennom utfordrende tider.

Vi forventer et bedre resultat for 2017 grunnet økt inntjening på bulkskipene. Det har også vært en positiv verdiutvikling for bulkflåten i 2017. Lekterflåten og kranskipet UGLEN vil også gjøre det bedre i 2017, mens shuttletankeren fortsetter på sitt certeparti ut 2017.

Rederiet tok levering av bulknybygget LIVITA fra Imabari Shipbuilding i Japan i mars 2017.

UM Bulk AS, J/V-selskap mellom Ugland og Mitsubishi, tok levering av bulknybygget OLITA fra Sanoyas Shipbuilding i Japan i mars 2017. Søsterskipet BELITA fra samme verft skal overleveres til UM Bulk AS i Japan 5. juli 2017.

Shuttletankeren VINLAND er sluttet på certeparti til Statoil med levering i januar/februar 2018. Skipet trader nå i Brasil.

PSV-skipet JUANITA ble denne uken tildelt 3-års kontrakt til Statoil. Skipet vil bli utstyrt med hybrid batteridrift, og mulighet til å benytte landstrøm. JUANITA er sikret beskjeftigelse frem til 2021, samt opsjoner frem til 2024.

Hovedtallene for rederikonsernet i 2016: (tall i mill. NOK)

  2016 2015
Omsetning 779 1 110
Driftsresultat (24) (177)
Årsresultat (99) (250)
Rentebærende gjeld 143 183
Egenkapital 1 923 2 067

Se  Annual Report 2016

 

The J.J. Ugland Companies
Phone: (+47) 37 29 26 00
 

Design og produksjon: Innoventi | CMS fra eRedaktør

Print