The J.J. Ugland Companies
Phone: (+47) 370 12 345
E-mail: mail@jjuc.no

PSV Evita

PSV markedet har de siste årene vært og er fortsatt krevende, og især for PSV Evita som har opplevd opplag i 2017 og varsel om det samme i 2018. Utsiktene på norsk sokkel er noe lysere for sommeren 2018 men de underliggende utfordringer med ubalansen i tilbud og etterspørsel ventes å vedvare, som resulterer i ikke bærekraftige rater.

For å sikre en positive og mer bærekraftig inntjening til selskapet har styret i Ugland Supplier AS, som eier PSV Evita, besluttet å gå inn på en kontrakt på engelsk sektor, 18 mnd fast pluss opsjoner. Dette medfører skifte av management til eksternt driftsselskap som videre vil foreta omflagging fra NOR til annet flagg, og hyring av østeuropeisk besetning. Det oppstår da en overtallighetssituasjon i Ugland Marine Management AS (UMM) som medfører at vi nå dessverre må gjennomføre en nedbemanningsprosess. Alle de berørte parter er informert. Det er fremforhandlet protokoll med tillitsvalgte om rammene rundt nedbemanningsprosessen.